Eskipazar Bayram Bey Camii Ve Hamamları

ESKİ PAZAR (BAYRAMBEY) CAMİİ VE HAMAMLARI Eski Pazar Ordu’nun ikinci yerleşim yeridir. Eskipazar Camii dikdörtgen planlıdır. 1380 yıllarında Hacıemiroğulları tarafından kurulmuştur. Cami Rumi 1197 (Miladi 1781) yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır. Depremden harap olan cami yüzyılın başlarında onarılmıştır. Eski camiden günümüze sadece giriş kapısı ve portalı kalmıştır. Şimdiki minaresi ise 1877 yılında eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar teşkilatınca onarılmıştır. Pencere kapısı ve minberi ahşap oymacılığın güzel örneklerinden olup, Ankara Etnografya Müzesi’nde sergilenmektedir. İki hamamı mevcuttur. Büyük Hamam: Caminin güney tarafında yer alır. Soğuk, ılık ve sıcak olarak üç kısımdan oluşmaktadır. Hamamın dışı moloz taş, içi ise düzgün yontma taştan yapılmıştır. Örtüde kubbe ve tonoz kullanılmıştır. 16. yüzyıl eseridir. Küçük Hamam: Caminin kuzey doğusunda yer almaktadır. Tek bir kare mekan ile su haznesinden oluşmaktadır. 18. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir